Jeleń
uz.Sectro.pl
Jest czwartek, 17.październik 2019 godz. 22:21

Tydzień: 42 - PARZYSTY

Tydzień semestru: 3

Do sesji letniej już tylko -124 dni
[ głÓwnA | hydEPark | mAterIAły | Dodaj nEwsa new! | dLa mAgików | Harmonogram | liNki | Changelog | e-m@il ]

Reklama:


.:: HarmonOgrAm ::.


Semestr zimowy 2003/2004
Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty
P 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9
W 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10
Ś 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11
C 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12
P 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
S 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14
N 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
Tydzień: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53/1 2 3 4 5 6 7
Semestr letni 2004
Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
P 16 23 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
W 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Ś 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
C 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
P 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2
S 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3
N 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4
Tydzień: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Semestr zimowy: 1 października 2003 - 26 stycznia 2004
26 stycznia 2004 - zajęcia jak we wtorek parzysty
Ferie świąteczne trwają: 24 grudnia 2003 - 2 stycznia 2004
Sesja egzaminacyjna trwa: od 27 stycznia 2004 do 10 lutego 2004
Sesja poprawkowa: 11 lutego 2004 - 15 lutego 2004


Semestr letni: 16 lutego 2004 - 7 czerwca 2004
2 czerwca 2004 - zajęcia jak w czwartek parzysty
Ferie świąteczne trwają: 8 kwietnia 2004 - 13 kwietnia 2004
Sesja egzaminacyjna trwa: od 8 czerwca 2004 do 27 czerwca 2004
Sesja poprawkowa: 28 czerwca 2004 - 2 lipca 2004Semestr zimowy 2002/2003
Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty
P 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10
W 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11
Ś 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12
C 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13
P 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14
S 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15
N 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16
Tydzień: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53/1 2 3 4 5 6 7

Ferie świąteczne trwają od 24. grudnia 2002 do 2. stycznia 2003
Sesja trwa od 28. stycznia 2003 do 11. lutego 2003
Sesja poprawkowa trwa od 12. lutego 2003 do 16 lutego 2003


Semestr letni 2003
Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
P 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
W 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1
Ś 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2
C 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3
P 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4
S 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5
N 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6
Tydzień: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Semestr letni: 17 luty 2003 - 10 czerwca 2003
Ferie wiosenne trwają: 17 kwietnia 2003 - 22 kwietnia 2003
1 maja - wolne
2 maja - dzień rektorski
15 maja - Juwenalia - dzień rektorski
4 czerwca - zajęcia jak w czwartek parzysty
9 czerwca - zajęcia jak w czwartek parzysty
10 czerwca - zajęcia jak w piątek parzysty
Sesja trwa: od 12 czerwca 2003 do 29 czerwca 2003
Sesja poprawkowa: 30 czerwca 2003 - 4 lipca 2003 (dyrektor instytutu może ustalić inny termin)